Инвестиционно намерение за изграждане на две ферми и предприятие за клане и преработка на бели меса в Сопот Инвеститорът „Милк Агро Фуудс” ЕООД обявява намерението си да изгради ферма за отглеждане на зайци, ферма за отглеждане на яребици, фазани и пъдпъдъци за месо, както и добив на яйца от тях при стриктно спазване на общите и специфични за конкретните животновъдни обекти зоохигиенни и ветеринарно-санитарни изисквания на Наредба №44 (ДВ бр. 41/19.05.2006 г.и посл. изм.). Фермите и предприятието ще бъдат изградени върху собствени поземлени имоти на инвеститора в землището на Сопот. Инвестицията ще подпомогне развитието на местната икономика и откриването на нови работни места.