Георги Бърдаров, Джоана Дахабре и Мария Цънцарова са носители на наградите "Иван Вазов" и "Съба Вазова" за 2022-ра година Георги Бърдаров е носител на Националната награда за литература „Иван Вазов“ за тази година. Многостранни са неговите научни интереси – той е географ, университетски преподавател, ръководител на катедра Социално-икономическа география в Геолого-географския факултет на Софийския университет, писател и сценарист. Георги Бърдаров е човек на науката и на душевността. Неговите герои са дълбоки плътни образи, с чувственост, която е способна да надмогне войната, разрухата и страха. Трагизмът му може да се сравни с Шекспировия, а любовта, която описва – космическа. Георги Бърдаров пише така, че читателите преживяват катарзис заедно с неговите герои. Той не разказва, а гравира думи в душите ни. Няма човек, останал безпристрастен към романите му.
Джоана Дахабре е носител на детската награда за литература "Иван Вазов". Тя създава първия български подкаст за художествена литература „Модерна мисъл“. Неговата кауза е да подкрепя млади български писатели, да предложи иновативни методи за усвояване на учебния материал и да насърчи повече младежи да четат.
Джоана Дахабре е човек, който изгражда мост между миналото и бъдещето, защото тя стъпва на литературното творчество и традиции на класиците и гледа напред в бъдещето, където младите хора са дейни, осъзнати и отговорни към
обществото и средата, в която живеем. Тя дава нов прочит на учебния материал,
използва новите технологии и въвлича съмишленици към своите каузи. Джоанна е носител на много награди и през 2022 г. е номинирана от фондация "Енчо Керазов" в категория "Образование".
Мария Цънцарова е носител на наградата на името на Съба Вазова за морал и истинност в общественото слово. Тя не се поколеба да осветли схеми за купуване на гласове, имотното състояние на известен политик, хора от подземния свят, нередности, свързани със строителството на АМ „Струма“ и непростими злоупотреби със средства от благотворителност за болни деца.

Не само смелост е необходима, за да се направят такива разкрития. Изисква
се и доблест и точен морален компас, който Съба Вазова е притежавала, за да
води семейството си по верния път – по пътя на истината. Мария Цънцарова има качества, който я правят достойна за това високо отличие.
Комисията определила носителите на високите отличия за 2022-ра година е в състав инж. Николай Новаков, проф. Боян Биолчев, доц. д-р Григорий Вазов, Гьока Хаджипетров, Николай Урумов, д-р Стефан Шивачев, Борислава Петрова, Диана Кушева, Гергина Шльомска, Иванка Виришапкова, Пенка Терзиева, Катя Адърска и Анелия Бочева.