Изборът на Сопот за първото изнесено заседание на Фискалния съвет не е случаен. Финансовото състояние на общината към месец ноември 2015-та може да се опише като „колапс“ и липса на каквато и да е система на управление, посочва в съобщението до медиите ръководството на общината. По време на заседанието ще стане ясно какво означава модел на финансов реинженеринг, какви други финансови механизми са били приложени в общината и как експертите от Фискалния съвет оценяват работата на общинската администрация.
Фискалният съвет е независим орган, който се занимава с наблюдение и анализ на бюджетната рамка с оглед поддържане на устойчиви публични финанси и повишаване качеството на официалните макроикономически и бюджетни прогнози чрез извършване на безпристрастна оценка, основана на обективни критерии, както и повишаване на прозрачността и информираността на обществото за фискалното управление на страната, пише още в прессъобщението от община Сопот и се уточнява, че основната функция на Фискалния съвет е наблюдаването на спазването на числовите фискални правила, определени в Закона за публичните финанси и отнасящи се за Сектор „Държавно управление“ и консолидираната фискална програма. Съветът изготвя становища относно пролетната и есенната макроикономически прогнози на министъра на финансите, основаната на тях средносрочна бюджетна прогноза и на законопроекта за държавния бюджет, както и по законопроектите за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
В своята дейност Фискалният съвет се ръководи от принципите на независимост и публичност, обективност и прозрачност, равнопоставеност на всички негови членове.
Фискалният съвет се ръководи от проф. д-р Борис Грозданов в качеството му на председател. Членове на съвета са още доц. д-р Григорий Вазов, Дора Андреева, Любомир Дацов и Юнал Тасим.
Заседанието на Фискалния съвет ще се проведе на 10-ти юни от 10:30 часа в Ритуалната зала в Сопот.