Ето как ще изглежда новият облик на площад  " Иван Вазов" Проектът за новия облик на площада в Сопот включва вертикална планировка, изграждане на нова сцена, водни колела, рампи за инвалиди и озеленяване. За да бъде реализиран проекта е необходимо да бъде поет дългосрочен дълг в размер на 1 200 000 лева. Докладната записка предстои да бъде разгледана на постоянни комисии на Общински съвет Сопот.