Освен да плува в басейна, на кадрите се вижда и как мечето е
изкушено от витрините със сладолед в комплекса и се опитва да си
открадне от лакомствата:
Александра Емилова - представител на туристически комплекс: "Къпе
се в единия и в другия басейн, сами виждате от кадрите, че тя се
забавлява..."
Мечето е идвало няколко пъти в комплекса, но не е нанесло щети
по материалната база. Собствениците са изпратили петиция до земеделското министерство и до екоминистерството с молба животното да бъде заловено и преместено на благоприятни за него условия, а не да бъде отстреляно:
Александра Емилова - представител на туристически комплекс: "Да
се контролира сечта на горите, което неимоверно води животните ниско
долу, така и да може самите животни да намират по-лесно и достъпно
храна, за да могат да оцеляват."
От горското стопанство в Карлово казаха, че ако получат разрешение ще
пристъпят към залавяне и упояване на животното, за да може след това то
да бъде транспортирано на друго място на територията на Национален парк
"Централен балкан":
Златю Кличев - директор на Държавно горско стопанство Карлово: -
"Популацията е свръх висока вече на мечка, първо не стига
територия на мечки и второ храна. Наистина ловните дружинки
постоянно засичат мечки..."
Вече има постъпили десетки жалби и сигнали за посегателства на пчелни
кошери и домашна продукция от мечки. Преди десетина дни мечка беше
забелязана до кошерите на Минчо Балев и до първите къщи в Сопот от младо момче, което се прибирало на път към вкъщи.