На 22 септември 1921 година си отива от света на живите народният поет Иван Вазов. 100 години от смъртта на великия български творец. 100 години слава, завет и безсмъртие!

СЪЗЕРЦАНИЕ

Кога от родната земя замина, мен любящите пак ще да ме любят, кат знаят що, кого във мене губят, какъв живот с това сърце изстина, какъв източник на любов пресъхна, каква хармония с лирата заглъхна! О, знам, и в гроба - пак ще да живея, ще млъкна, но в душите пак ще пея. Живота любях, но го не окрадох: Българийо, аз всичко тебе дадох: душа, сърце, любов, зари небесни, от теб приети - върнах ти ги в песни.

Пред паметника на Патриарха в родния му град Сопот бяха поднесени венци и цветя.