Днес отбелязваме Богоявление. Това е денят, в който Йоан Кръстител кръщава в река
Йордан Исус Христос. След тайнството на Богоявление хората видели с очите си
християнското триединство на Отец, Дух и Син. С кръщаването на водата светът става
безопасно място за живеене. „От това имаме нужда в момента – от упование, от вяра,
от надежда, че светът отново ще стане безопасен“, заяви кметът Деян Дойнов на
излизане от църквата „Св. св. Петър и Павел“ в Сопот.

За съжаление тази година поради съображения за сигурност и с оглед опазване
здравето на гражданите община Сопот няма да организира традиционното за
Богоявление хвърляне на кръста. „Нека вярата не отслабва, нека надеждата не угасва.
Малката промяна в обичаите ни, която се налага от независими обстоятелства, не бива
да поражда у нас съмнение. Вярата е в душите ни.“, призова Дойнов.

На днешния ден много хора празнуват и своя имен ден. Деян Дойнов отправи своите
пожелания към имениците: „Празненствата са най-хубави, когато всички сме здрави и
когато сме заедно. Нека се постараем това да бъде така и за напред. Желая ви здраве
и щастие, нека вашите красиви имена вървят пред вас и ви чертаят пътища на успех и
благоденствие“.