Ще проверява за периода 2015-та и 2016-та година
Агенцията ще провери за законосъобразност, свързана с поемането и обслужването на временни безлихвени заеми предоставени от финансовото министерство и тяхното целево разходване за периода 1.01.2015 - 31.12.2016 та, каза за KarlovoPress.com председателят на Гражданския комитет в Сопот Манол Атанасов. Той посочи, че проверката се осъществява във връзка с постъпилото писмо в АДФИ от председателя на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси към Народното събрание и петицията на жителите, съдържаща твърдения за извършени нарушения в община Сопот. Държавната агенция вече извършва проверка и за начина, по който са разходвани получените средства за държавно делигирани дейности "Детски градини" и "Музеи" за същия период на време посочен по-горе. Миналата седмица във фейсбукстраница на регионален вестник бе оповестено, че служители на ГДБОП, ДАНС и АДФИ са влезли в сградата на общината като са иззели документация и са започнали проверка в отговор на сигналите на гражданите изпратени до държавните институции. Комисията за борба с корупция и конфликт на интереси е възложила извършването и на други проверки.