От Община Сопот съобщиха, че от 09.05.2022 година стартира изплащане на еднократна помощ за новородено дете в размер на 1000 лева.

Въпреки тежките икономически условия и недостига на средства в местния бюджет, кметът Деян Дойнов смята, че има неотменими разходи, които при правилно планиране и съпоставяне с приходите трябва да доведат до задоволяване на нуждите и исканията на гражданите на община Сопот.

Всички, които са подали заявления и отговарят на посочените в тях условия могат да получат помощта в касата на общината.