Общинският съвет в Сопот даде своето съгласие зам.-кмета на Общината Николай Новаков да обсъди с управителя на болницата д-р Стефан Анастасов възможностите за оздравяване на лечебното заведение. Това стана по време на заседание на постоянните комисии към местния парламент. Зам.-кметът увери, че до края на другата седмица ще запознае съветниците с резултата от срещата.
"Самият план няма как да се напише в 30 точки. Важно е да отговорим на въпросите какво е значението на болницата за жителите на Сопот, как да влезнат нови средства. Аз обобщавам мненията на хората. Трябва да се създаде специализирана комисия. Ясно е, ако болницата не подобри нещо, трябва да търсим по 140 000 лв на годишна база", коментира Новаков.
По време на заседанието съветниците се обединиха около това, че най-важният въпрос преди да приемат план за оздравяване, залагане на средства в общинския бюджет или каквито и да било други мерки, е д-р Анастасов ще се съгласи ли да му бъде удължен договора поне за 1 година.
Междувременно двете докладни записки за болницата относно приемане отчета на лечебното заведение за 2020-та година и другата за приемане на доклада на временната комисия и плана за оздравяване, бяха отложени за следващо заседание на постоянните комисии.
Новаков коментира, че отлагането на докладните записки не е проблем, а по-важното е, че Общинският съвет е показал ангажираност по казуса с болницата и желание съвместно с Общината да се търсят начини за съществуването и развитието й в бъдеще.