Всички ПК към ОбС Сопот заседаваха на Велики четвъртък за проектобюджета на общината за 2016-та В последния работен ден, преди великденските празници, бе свикано заседание на всички постоянни комисии за разглеждане на внесените от сегашното общинско ръководство допълнения към проекта за бюджет на общината за 2016-та година. Председателят на ОбС Сопот Мариана Кацарова каза, че с добавените корекции проекта за бюджет е станал тотално небалнсиран, а в процеса на обсъждане тя поясни какво точно има предвид. По време на заседанието и други общински съветници коментираха проекта за бюджет - гафовете, пропуските и парадоксите свързани с него и казаха,че не може общинското ръководството да хвърля петно върху местния парламент. Поради тази причина още в първия работен ден след Великден ще бъде изготвено становище, което ще бъде изпратено до министерството на финансите и до кмета на общината Деян Дойнов. Междувременно стана ясно, че администрацията упреква общинския съвет за нарушаване на финансовата дисциплина, а в същото време с предоставените справки от самата нея е видно, че проекта за бюджет изцяло се дебалансира и не може да бъде приет. Вижте по-голяма конкретика в целия запис на заседанието: