Личев за пореден път припомни, че санкцията, която е наложена на сегашната управа е заради неправилно приключване на проектите по водния цикъл и показа документи, от които става видно, че не само, че не са разплатили целево, но и не са предоставили документи до 31.01.2016-та година. Той посочи, че държавата опрости преди няколко месеца корекциите, които бяха наложени на предишното ръководство, но с подписаното споразумение всъщност ги прихваща заради некомпетентността на сегашната управа. "И вместо тези средства да постъпят по сметките на общината, те отидоха за погасяване на санкцията. Жалко е. По-лошото е, че вероятно ще трябва да се теглят още заеми и държавата ще си прихваща средствата от целевите субсидии, за да може да се изплати целият размер на сакцията от 3,6 млн.лева", посочи Личев и подчерта, че проверка на министерства доказва, че е е имало приемственост от старото към новото ръководство при предаването на властта преди 3 години.
Междувременно стана ясно, че сега община Сопот съди фирмата, която изпълни втория етап от водния цикъл на града и поради тази причина пропаданията по главния и околовръстния път в града не са отстранени към настоящия момент. Според Личев сегашната управа не е предприела точните действия, а започнала да съди при положение, че е имало гаранция до 1 година след изграждането на водопровода. Предишният кмет каза, че въпреки изтеклата вече гаранция фирмата е готова да дойде и да отстрани нередностите. Имало възможност да се кандидатства и пред ПУДООС /Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/. В заключение предишният кмет коментира, че камионът, който сега се използва, за да почиства общината е бил предоставен безвъзмездно заедно със съдовете за разделно събиране на отпадъците по ПУДООС за около 250 хиляди лева. Общински средства не само, че не участвали, както продължавали да твърдят от сегашната управа, но камионът е трябвало да бъде използван само за разделното събиране. Осмата година изтичала през 2018-та. Вижте повече във видеото: