По предложение на кмета на Сопот Деян Дойнов, Общинският съвет взе решение да бъде отпуснат нов безлихвен заем на МБПЛ "Иван Раев". Лечебното заведение ще бъде подпомогнато с 80 000 лева от бюджета на общината. Със средствата ще бъдат изплатени просрочени задължения към местни данъци и такси в размер на малко повече от 39 000 лева и към доставчици на стойност близо 41 000 лева.
Зам.-кметът на общината Николай Новаков посочи, че в рамките на осем месеца общината вече дава на болницата 550 000 лева. От тях 360 хиляди лева са за капиталови дейности, а 180 000 лева са пряко за дейността на лечебното заведение. Новаков каза, че назад в годините са били създадени актове за установяване на данъчни задължения, които няма как да се избегнат по закон, а те генерират ежедневно лихви, които на годишна база са не по-малко от 60 хиляди лева.
На редовното заседание присъстваха 15 общински съветници. От тях 13 гласуваха за отпускане на безлихвения заем и 2-ма се въздържаха.