Местният парламент в Сопот заседава утре. Важна точка в проекта за дневен ред е приемането на бюджет 2020 за общината. Общата сума е близо 13 млн.лв. Държавата поема 5 787 681 млн.лева, а останалите 7 178 195 млн.лева трябва да бъдат осигурени от собствени приходи на общината.
Проектът за дневен ред включва девет точки. Сред тях са докладна записка за приемане програма за управление за мандат 2019-2023, а първа точка са питания и отговори на общински съветници до кмета на общината Деян Дойнов.