Предложението бе направено от Бойка Райчанова. Тя се ангажира с организацията на подписка. Зам.-кметът Николай Новаков категорично заяви позицията си, че Сопот отдавна е закъснял със създаването на такъв музей. По думите му това може да стане чрез много работа и лобиране.

“Имаме член на националното ръководство на партия от управляващата коалиция, имаме всичко необходимо, трябва да действаме”, призова Новаков.

Днешното заседание на местния парламент премина спокойно. Съветниците одобриха Наредбата за администриране на местните такси и услуги, след като бе гледана няколко пъти във водещата комисия по АПВ, както и в останалите комисии на местния парламент.

Съветници приеха за сведение и отчета на кмета за изпълнение на актовете на Общински съвет.Съветниците одобриха и много докладни записки относно разрешение за Подробни устройствени планове.

“Това показва, че Сопот е притегателен център за инвеститорите. Когато спазваш правилата, работиш прозрачно и няма корупция е така”, коментира зам.-кметът Николай Новаков от трибуната в залата. Той посочи, че приемането на Общия устройствен план също спомага за тази благоприятна тенденция, като подчерта, че Община Сопот е сред малкото имащи действащ такъв.