Сесия или цирк бе началото на днешното редовно заседание на ОбС Сопот? Плануваното за днес редовно заседание на ОбС Сопот откри председателя на местния парламент Мариана Кацарова. Тя първо прочете заповед на кмета на общината Деян Дойнов, от която стана ясно, че той няма да може да присъства и на това заседание поради планирана от месец среща във ВМА София, заради което упълномощава зам.кмета на общината, секретаря на общината, главния специалист "Общинска собственост" и правния си консултант да вземат участие по компетентност. Зам.кметът Николай Новаков предложи като втора точка в дневния ред да бъде включена докладната за проекта за бюджет за 2016-та в противен случай цитирам: "ще считаме, че общинския съвет затруднява развитето на общината". Той каза, че бюджетът е вкаран за разглеждане на 22 -ри март, но не знаел по какви причини цитирам "докладната не се гледа, ние като администрация бяхме уведомени, че понеделник и вторник ще заседават комисиите". След казаното от зам.кмета, общинския съветник Красимир Цветков направи обратното на това предложение с мотива, че има правилник и няма изготвени все още становища на постоянните комисии. Председателят на местния парламент Мариана Кацарова обясни, че постоянните комисии не са изработили становищата си, което е задължително съгласно правилника, защото входираната докладна записка за проекта за бюджет 2016 не на 22-ри, а на 21-ри март не съдържа задължително изискуеми приложения и справки и по време на заседанията на комисиите е възложено на директор дирекция да ги предостави. До този момент документите не са предоставени на местния парламент. По този повод зам.кмета каза, че общинския съвет трябвало да си ги изиска писмено. По време на своето изказване Мариана Кацарова бе прекъсвана от зам.кмета на няколко пъти, което наложи тя да даде 10-минутна почивка. След почивката на мястото на зам.кмета седна секретаря на общината. Заседанието продължи по приетия по-рано дневен ред. Вижте пълния репортаж: