По покана на кмета на община Сопот Деян Дойнов в Радиното училище се проведе среща разговор с родители, директори и преподаватели на детските градини вчера. Кметът Дойнов каза пред присъстващите, че е получил сигнали за храната в детските градини, че е некачествена и има проблеми с материално техническата база и котлите. По време на вчерашната среща стана ясно още, че ръководния екип на Сопот е разговарял с директорките на детските заведения относно варианти да бъде въведено кетърингово хранене и детските градини да преминат на делегирани бюджети. Повечето от родителите изразиха мнение, че са против кетъринг и, ако е необходимо да бъде сменена фирмата доставчик. Някои попитаха къде са родителите, които са се оплакали от храната, защото такива отсъстваха в залата. Директорките отбелязаха, че децата се хранят съгласно законоустановените наредби и стандарти и увериха родителите, че нямат основание да се притесняват за качеството на храната в детските градини. Любителско видео.