По предложение на кмета Деян Дойнов в дневния ред на извънредното заседание на местния парламент в Сопот бе венсена важна докладна записка, която касае промяна статута на имот частна собственост в публична общинска, за да не може да бъде придобит по давност.

Докладната записка бе внесена втори път, тъй като на предходното заседание не беше постигнато изискуемото мнозинство, въпреки че има положително становище на комисията."Съветниците, които гласуваха против и въздържал се доказаха, че не защитават обществения интерес, въпреки че има препоръки от държавната власт за такива имоти какво трябва да се направи. Сега в Общината няма да постъпят приходи, на практика това направиха със своето решение днес седемте общински съветници", заяви след заседанието общинският кмет Деян Дойнов.

По време на дебатите общинският съветник Марин Бодуров изрази становище защо няма да подкрепи тази докладна. Той отправи препоръка към ръководството да прочете Закона, защото в него пишело кое може да бъде публична общинска собственост като пасбища, пътища и.т.н. Зам.-кметът Николай Новаков ясно и подробно му обясни кое налага този имот да стане публична общинска собственост като посочи, че в Общината има и други такива имоти. Въпреки това докладната записка не бе подкрепена от групата съветници на ГЕРБ, БСП и тези, които влязоха от квотата на предишния кмет.

На заседанието не присъстваха Стефан Филчев и Георги Григоров.