Работата на местния парламент в Сопот отново стана повод за разгорещени дебати по време на извънредно заседание в последния ден на този месец. Зам.-кметът Николай Новаков за пореден път коментира дейността на Общинския съвет като каза, че заседанията на постоянните комисии са били насрочени онлай, а тази сесия за извънредна, защото се бяга от гражданския контрол.
По време на разглеждане на докладната записка за отчета на дейността на ОбС за периода юли-декември 2021-ва той подчерта, че двете докладни за план сметката и местните данъци нито са били приети, нито отхвърлени.

"Не намалихме данъчната ставка на хората, явно всичко, което се прави е лично срещу мен, но хората нека знаят. Няма приета нова план сметка. Имаме средства, за да купим съдове за смет, но не можем. Ако някой съветник може да ги купи по-евтино нега го направи и да ги предостави на жителите. Таксите към Община Карлово също са увеличени", каза зам.-кметът и добави, че е имало нужда да бъдат закупени още 30 контейнера тип бобър.

Председателят на ОбС Нели Пенева обясни, че не се е стигнало до решение по тези две докладни, тъй като не е имало изискуемото мнозинство.

"Можеше да се гледа още веднъж план сметката, за да се подредят нещата в разходната част. Колегите можеше да видят какво е направил колегата Джапаров и тогава да решат. Срокът беше до 15-ти януари", каза общинският съветник Анелия Бочева.

"Жалко е, че се загуби комуникацията между общинска администрация и Общински съвет. Г-н Новаков трябва да спре с манипулациите по медиите. Кметът вече повече от година не е идвал. Мисля, че председателят на ОбС си върши перфектно работата", коментира общинският съветник Станислав Стоенчев.

По време на дебатите някои от съветниците заявиха, че ако продължат онлайн заседанията на комисиите те повече няма да участват.
Сесията завърши с приемане на безлихвен заем в размер на близо 277 000 лв за довършване ремонта на бившето училище в Анево.