Кметът на Сопот ще докладва пред местния парламент да бъдат направени 4 ри актуализации на бюджета на общината за 2018-та. Той иска одобрението на старейшените за сумата от 10 000 лева, с които да бъдат разплатени вече изградени беседки и да бъдат направени нови. Другата актуализация е относно прехвърляне на средства в размер на 12 500 лева за извършването на ремонт на улицата свързваща Странджата с ул. Любен Каравелов в Сопот. Мотивите на кмета са, че първоначално заложената сума от 5 000 лева не е достатъчна за извършване на предвидения ремонт на улицата. Третата актуализация е свързана с прехвърлянето на 26 000 лева в дейност "Общинска администрация" за основен ремонта на здравната служба и пощата в Анево. Припомняме, че на едно от предишните заседания съветниците вече одобриха 20 000 лева за този ремонт. Четвъртата промяна, която кмета иска да бъде направена в бюджета е да бъдат прехвърлени средства в размер на 4 300 лева за поставянето на пожароизвестителна система в къща музей "Иван Вазов". Мотивите са, че в доклад на "Инспекторат за културното наследство" от 2017-та е констатирана необходимост от поставянето на пожароизвестителна система, тъй като в обектите се съхраняват много движими културни ценности.