С 10 "За" Общински съвет Сопот одобри поемането на нов дълг в размер на 750 000 лева от банкова институция. Това стана след дебати. Мнения с отрицателен вот изразиха общинските съветници Марин Бодуров и Станислав Стоенчев.

"Средствата за НЧ "Иван Вазов" са посочени, но не става ясно има ли проекти и количествено стойностни сметки за облагородяване на бившето училище и за другите обекти", заяви Стоенчев. Той каза, че няма да подкрепи новия дълг, тъй като не е разбрал с предните 8 заема какво е станало.

"Бяхме говорили, че трябва ясно да бъдат посочени за всеки обект какви средства ще се изразходват", заяви Бодуров.

Зам.-кметът Николай Новаков за пореден път обясни, че всички средства са посочени като с 210 000 лв ще се извърши ремонта на читалището, а с останалите ще се изградят подпорни стени в жилищни блокове в "Сарая", ще се облагороди и пространството около сградата на бившето училище в Анево.


"Въпросът ви е несъстоятелен. Няколко пъти е казано на заседание на комисии за какво и как ще се изразходват средствата, но вие не присъствахте", посочи Новаков и коментира, че вчера се е гледал държавния бюджет, а нито съветниците от БСП, нито от ГЕРБ са заложили някакви средства за Общината.

По предложение на Новаков бяха приети още две точки към докладната записка.

"От 1-ви юли лихвеният процент ще бъде поне с 1% нагоре. Ако ние имаме позитивно решение на Общински съвет може да подадем заявлението още утре на по-изгодни условия", мотивира се зам.-кметът.