Решението за изменението на цените на местните такси и услуги в Община Сопот предстои да бъде взето на сесия на местния парламент.

Всички постоянни комисии към Общинския съвет разгледаха докладната записка и ще излезнат със становище. По време на заседанието стана ясно, че изменението на цените е препоръчано от Сметна палата, съгласно одитен доклад, за да не се влошат финансовите показатели на Общината и предвид високата инфлация на стоките и услугите, както и икономическата криза.


По искане на зам.-кмета Николай Новаков по време на заседанието бе разгледано и получено писмо от Областния управител до кмета и председателя на ОбС относно работата на местния парламент и приемането на решения.

По време на дебатите стана ясно, че трябва да бъде изпратен отговор до областния губернатор по четири докладни.

Според Новаков Общината ще има правен проблем, защото много от докладните не са приемани като нормативни актове. Отново фокус на дебатите стана докладната записка за план-сметката за 2022-ра.

"Много докладни записки не се гласуваха по правилник. И ако някой стопански субект предяви претенции към Общината може да доведе до сериозни щети. Областният управител казва, че всички приети решения ще се гледат под лупа. Общината няма приета план-сметка. Няма да може да закупуваме контейнери, да плащаме таксите на Община Карлово за депониране и сепариране. Говори се за саботаж на председателя на местния парламент и на господин Стоенчев. Тук става въпрос за лични обиди. Това е несериозно", заяви Новаков.

Председателят на Общинския съвет Нели Пенева каза, че най-вероятно ще изпрати запитване до областния управител какво трябва да се направи във връзка с неговото писмо, а Новаков предложи да се опитат да оправят нещата като разгледат поне разходната част на план-сметката, за да не се стига до лоши последици за Общината.

Всички съветници си обединиха около предложението на общинския съветник Георги Григиров да се съберат в понеделник, за да дебатират заедно с администрацията как да излезнат от тази ситуация.