Община Сопот все още няма приет бюджет за тази година. Това притеснява някои от жителите на вазовия град, въпреки уверението на общинското ръководство, че на практика няма да им се отрази по някакъв начин. Финансовото състояние на общината е много добро, твърдят от администрацията и припомнят, че само за 5 месеца дълговете на Сопот са разплатени. А проектът за бюджет за 2016-та година е внесен за разглеждане в общинския съвет на 21-ри март:
Николай Новаков - зам.кмет на община Сопот: "От там нататка общинския съвет има своето право да реши кога да гледа бюджета. Така че за обикновения сопотненец няма кой знае какво да го обърка в ежедневната му дейност или нещо в стратегически план".
Някои от местните хора обаче, са притеснени:
Христо Христов, жител на Сопот: "Без приет бюджет как работим в момента. Днеска се вкара докладна записка с която се закри едно звено, общинската охрана, това всичкото ще рефлектира и върху промяна на бюджета".
Според председателя на общинския съвет приемането на бюджета все още се бави, тъй като съгласно указанията на финансовото министерство, общината не е предоставила задължителните документи по закона за публичните финанси:
СНХ: Мариана Кацарова - председател на Общински съвет Сопот: "Това е списъка с капиталовите разходи по източници на финансиране....това е справката по дълга, знаете задлъжнялостта на община Сопот и въобще липсва индикативния разчет за средства от Европейския съюз".
От общината казаха, че в тяхното деловодство няма постъпило писмено становище от общинския съвет какви документи да бъдат предоставени.