Искането на кмета Дойнов да бъде теглен нов лихвен заем от фонд ФЛАГ в размер на 480 хиляди лева подкрепиха 13 общински съветници от групите на ГЕРБ, БСП и Коалиция за Сопот. Против това решение гласуваха съветниците Марин Бодуров, Красимир Цветков и Евгени Димов. С "въздържал се" гласува общинския съветник Тодор Караколев. Мотивите на кмета да бъде теглен нов заем в този размер е заради подписаното тристранно споразумение с държавата в началото на месец май т.г., според което общината дължи тези средства. Припомняме, че съгласно подписаното споразумение на общината й бе опростен 80 % от предоставения много по-рано безлихвен заем в размер на 2,4 млн.лева за финансиране на плащания по проектите за водния цикъл, на които имаше наложени корекции. Останалите 20 % обаче държавата от месец юли започна да си ги удържа от общата изравнителна субсидия и от целевата субсидия за капиталови разходи на община Сопот. До момента са прихванати 120 672 лева, като за месец октомври предстои прихващане в размер на 119 328 лева или общо до края на годината 240 хиляди лева. От писмо на министъра на финансите до кмета на общината Деян Дойнов става видно, че за прихващането следващата година държавата тепърва предстои да уведоми общината в какви срокове и какъв ще бъде размера на средствата. Съветниците, които не подкрепиха искането на Дойнов посочиха, че не са могли да разберат от общинското ръководство какво ще се случи в крайна сметка с останалите 240 хиляди лева от заема. "Зам.-кметът на Сопот каза, че от тези пари ще се дадат около 200 хиляди лева на болницата в града, една част от тях били, за да бъдат погасени нейни задължения като местни данъци и такси към общината. Общинският съвет през 2017-та даде съгласие екипът на Дойнов да изтегли заем в размер на 300 000 лева, от които 100 000 лева бяха предоставени с чек от кмета, за да се използват за нейните нужди. По време на заседанието вчера така и не стана ясно - едната част от общия размер на заема, а именно сумата от 240 хиляди лева как и за какво ще се използва, а срокът за погасяване е 72 месеца. Аз не искам тези средства да бъдат бреме на жителите на общината и на следващото управление, което и да е то", категорично заяви за KarlovoPress.com общинския съветник Красимир Цветков. Междувременно в проекта на докладната записка и в становището на постоянните комисии към местния парламент никъде не е посочено, че от заема, който ще се тегли в размер на 480 000 лева ще има средства, които да послужат за сопотската болница.