С 14-за, 2-ма против и 1- въздържал се, общинският съвет в Сопот даде разрешение за ползване на средства по извънбюджетната сметка на община Сопот в размер на 80 000 лева за погасяване на част от паричните задължения към община Карлово, които са се натрупали от депонирането на твърди битови отпадъци. Общата дължима сума към община Карлово е около 300 000 лева. По предложение на председателя на ОбС Мариана Кацарова, съветниците гласуваха, че срокът за възстановяване на средствата по сметката трябва да бъде до 30.12.2016, плащането на сумата от 80 000 лева може да стане на части и по преценка на кмета, но след влизане в сила по реда на ЗМСМА. Старейшените задължиха кмета на общината да проведе разговори с ръководството на община Карлово и да предложи погасителен план за останалата част на задълженията по ред, начин и в размер, осъществяващ нормално функциониране на дейностите в община Сопот. За първи път на тази сесия, от самото начало до края, съветниците и представителите на общинска администрация запазиха толерантен тон по между си. Продължаваме да следим темата. Публикуваме запис на цялата извънредна сесия: