Кметът на Община Сопот Деян Дойнов изпрати писмо до председателя на Общинския съвет Нели Пенева с предложение заседанията на местния парламент и постоянните комисии към него да се провеждат на площада.

Предложението на кмета е с оглед заинтересоваността на гражданите и по-добрата информираност, както и във връзка с епидемичната обстановка в страната.

Ръководството на Общината се ангажира да съдейства за техническото обезпечаване за безпроблемното протичане на заседанията и спазване на всички противоепидемични мерки.

Кметът Дойнов е посочил, че сопотненци са будни хора и вярват, че моментът е подходящ за популяризиране дейността на Общински съвет Сопот.

Припомняме, че до момента заради епидемичната обстановка, сесиите и заседанията на постоянните комисии към местния парламент в Сопот се провеждаха онлайн чрез платформата Google meet.