Относно: Декларация на БСП в Сопот от 12.04.2018 г.

Зад предварително планирания сценарий на този документ, личи ясния почерк и маниер на хора, които никога не са били победители.
В следващите няколко дни в нарочна пресконференция г-н Дойнов – кмет на Община Сопот ще даде подробно изявление.
С настоящото съобщение напомняме на членовете на БСП Сопот гласували, че се разграничават от управлението на кмета на общината, че истинско разграничаване става с молба за напускане.
Би било добре г-н Стоенчев пръв да даде пример.
Не може да твърди, че една организация работи недобре и в същото време да си пръв при благата.

С уважение,
ДЕЯН ДОЙНОВ
Кмет на Община Сопот