Делегираните дейности от държавата са в размер на около 6 млн.лева, а останалите 7 178 185 лева трябва да бъдат осигурени от собствени приходи на общината. Бюджетът бе приет с гласовете на 11 от съветниците, 6-ма гласуваха против и въздържал се. Съветниците одобриха всички направени корекции и промени от постоянните комисии. Председателят на местния парламент Нели Пенева зачете становището на комисиите и коментира няколко индикатора в бюджета.
Нямаше дебати и изказвания по време на обсъждането на бюджет 2020. Кметът на община Сопот Деян Дойнов посочи, че ще се съобрази с мнението на всеки един от съветниците.
"Благодаря за гласувания бюджет. Надявам се и занапред да продължим да работим за по-доброто бъдеще на Сопот през целия мандат", каза Дойнов след приемането на бюджета.
Зам.-кметът на Сопот Николай Новаков прогнозира, че бюджет 2020 ще претърпи поне 20 актуализации.
"Най-късно от първи април ще започнем дискусия с гражданите на общината за повишаването на местните данъци и такси. Съветниците наблегнаха на разходната част в бюджета, но ако искаме да има инвестиции и общината да се развива трябва да има постъпления", каза Новаков и коментира вотът на съветниците, които гласуваха против и въздържал се.
По предложение на кмета Дойнов бе приета и програма за управление на община Сопот за периода 2019-2023-та година.