Държавата отказа да бъде отпуснат  безлихвен заем на община Сопот от централния бюджет

С писмо до кмета на община Сопот Деян Дойнов, министърът на финансите Владислав Горанов посочи, че не може да бъде уваженото искането на общината за отпускане на безлихвен заем в размер на 800 хиляди лева.

От финансово министерство посочват, че общината има и други възможности за финансиране на недостига на средства по бюджета си, които са определени в Закона за общинския дълг, както и чрез подобряване на системите за финансово управление на приходите и разходите по бюджета при спазване на законовите разпореди.

Зам.-кметът на общината Николай Новаков каза, че общината продължава да търси адекватни мерки за излизане от финансовата криза като някои от предложенията вече са внесени на вниманието на местния парламент. Припомняме, че на последното редовно заседание миналия месец, общинският съвет взе решение и подкрепи предложението на общината да поиска безлихвен заем от държавата, за да може със средствата да бъдат извършени разплащания по сключени договори за текущи и основни ремонти, както и за задължения по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в сферата на образованието.