Втората извънредна сесия на Общински съвет Сопот за месец май стана повод за дебати между местния парламент и общинската администрация. Заседанието бе с една единствена точка за избиране на представител от Общината, който да участва в изготвянето на Областна аптечна карта. Тя ще даде възможност на населението в района да има достъп до лекарствата в аптеките, от които се нуждаe.Зам.-кметът на Сопот Николай Новаков постави въпроса кое е наложило свикване на извънредно заседание и как гражданите могат да дойдат и да изразят мнение, ако искат.

Водещ на сесията бе зам.-председателя на ОбС Станислав Стоенчев, тъй като председателя Нели Пенева е в отпуск от 25 -ти до 31-ви май включително.

Стоенчев обясни, че причината за свикване на извънредното заседание е техническа грешка и негова несъобразителност.

Какви бяха дебатите вижте: