„БСП Сопот е категорично против тегленето на нов заем в размер на близо половин милион. Мотивите ни са, че това ще е поредното харчене без информация как се разходват средствата.”, заяви Станислав Стоенчев, председател на структурата на партията в Сопот. Той посочва, че ОБС на БСП Сопот е задължил общинските съветници от левицата да не подкрепят това предложение и въпреки това и 4-мата съветници в местния парламент са гласували със "ЗА" за новия заем. Според лидера на червените въпреки шумно декларираните "прозрарачност и грижа за общината" информация за това по какъв начин и за какво са разходвани теглените до този момент заеми няма. Затова те ще искат отговор по няколко съществени, според тях за развитието на общината въпроси: първо, за какво и как са разходвани 2 400 000 лева - безлихвен заем от МФ, отпуснат на 28.12.2015 г. Второ, защо с писмо на Министъра на финансите са спирани целевите субсидии на община Сопот? Трето, как е похарчен заема за „Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр. Сопот" в размер на 620 778 лв, отпуснат от ФЛАГ на 28.11.2017 година и защо сега се иска, за същия проект, нов заем от 480 000 лева, от същата институция?
Според Станислав Стоенчев е необяснимо и защо в докладната и в проекта за Решение, гласувани вчера в Общински съвет Сопот се допуска предварително изпълнение на предложеното решение за изтегляне на заем. Ако всичко в общинските финанси е в ред, както твърдят управляващите то описаните „значителни и трудно поправими вреди за общината” не биха възникнали и не би трябвало с оглед спазването на законността да се допуска тегленето на заема да става без решение на Общински съвет, считат социалистите.