Организацията на БСП в Сопот изключи Деян Дойнов от партията. След
обсъждане на фактическото състояние на общината Общинският съвет на БСП
свали политическото си доверие към Дойнов, като кмет и се разграничи от
действията му. Сред очертаните от социалистите проблеми бяха липсата на
диалог и прозрачност при вземането на решения за управлението на общината и
изолацията на членовете на партията при решаването на важни за общността
въпроси. Настъпилото напрежение след изключването от БСП на зам-кмета на
общината доведе до уволнението от общинска администрация на членове на
БСП, открито застанали против действията му.
„БСП трудно извоюва победа през 2015 година. Заедно с жителите на
общината искахме кмет, който да управлява компетентно, справедливо и
прозрачно. Ангажирахме се да преодолеем последиците от едно недобро
управление, от което общината бе задлъжняла и със запорирани сметки.
Вярвахме, че сме излъчили кандидат, който ще успее.” заяви лидерът на
социалистите Станислав Стоенчев. „Обещахме на хората промяна. За нас е
важно какво мислят жителите на Сопот и затова групата на БСП в Общински
съвет Сопот ще бъде отговорна опозиция на управлението, в което участват и
съветниците от ГЕРБ, и съветниците от Коалиция "Заедно за просперитета на
Сопот и Анево", представляваща бившия кмет на общината Веселин Личев.”,
декларира Стоенчев.