Започнаха заседанията на постоянните комисии към Общински съвет Сопот относно бюджет 2021-ва година. Първото заседание бе на комисията "Бюджет и финанси". То бе водено от председателя на комисията Нели Пенева. По време на обсъждането общинският съветник Любомир Джапаров постави няколко въпроси към Общината като вносител на докладната записка.


"Не е ли много амбициозна програмата за капиталови разходи от 5 млн.лева", попита Джапаров. Зам.-кметът Николай Новаков отговори, че при добро изпълнение на бюджета е възможно да бъде реализирана.

"Предложи ли сме реален бюджет. Средствата, които сме заложили са по-малко не само за Анево, но и по други пера в бюджета", каза зам.-кметът още в отговор на съветника Джапаров.

"Като се затопли времето отново ще организираме публични обсъждания, за да знаят жителите на общината как се формират приходите и как разходите", посочи Новаков и добави, че в последния работен ден на миналата година е имало обсъждане на площада, но са присъствали само двама, трима общински съветници, а докладната записка дълго време е била на сайта на общината и не е имало заинтересованост.

Председателят на комисията Нели Пенева попита защо възнагражденията на съветниците за ноември и декември миналата година в размер на 19 000 лева не са изплатени и защо след като ръководството на общината е толкова загрижено за Общинсикя съвет, не е бил закупен климатик за местния парламент. Пенева посочи още, че няма как да бъде изградено становище, тъй като в четвъртък предстои онлайн заседание на всички постоянни комисии.

"Предлагам тогава да направим и предложенията като излезем със становище", посочи председателят на комисията по "Бюджет и финанси".
Малко преди да бъде закрито заседанието, думата бе поискана от зам.-кмета Новаков, който каза, че за пореден път цитирам "сме свидетели на некомпетентност. Единствено чухме къде е климатика и защо не са изплатени заплатите на съветниците".

Според Новаков най-големият проблем на този бюджет е как да не се върне заема от 800 000 лева и, че държавата е дала насока, ако общините не могат да го върнат, нямало да има лихви и изравнителни субсидии.