Зам.-кметът на Сопот Николай Новаков призова гражданите да участват в публичните обсъждания и да бъдат активни в управлението на Общината. Той припомни, че Наредбата за местните данъци и такси е била тежка сага за общината, но не цели да ощети гражданите или юридическите лица.

"Добре известно е, че няма човек, който да иска повишаване на данъците. Но това действие нито е самоцелно, нито цели да ощети гражданите или юридическите лица. Средствата, които влизат в бюджета под формата на данъци и такси, са съществени за финансовата стабилност и крайно необходими за всички дейности, които общината извършва.

Наредбата за местните данъци и такси беше подложена на дълги дебати, а чрез обществено обсъждане се взе предвид и мнението на гражданите. За съжаление и тази, както и други теми, бяха силно политизирани от Общинския съвет. Разумните аргументи па пореден път отстъпиха пред партийните декларации и изказвания. Резултатът от това, че данъкът на юридическите лица спадна, за сметка на данъка на физическите лица", заяви Новаков.

Последното обсъждане за 2020-та година ще се проведе на 31 декември на площада заради противоепидемичната обстановка. Ще се обсъди новият бюджет за 2021-ва година.

Междувременно Новаков посочи, че заседанията на Общинския съвет се провеждат online, достъпни са в платформата YouTube, а всички решения могат да се разгледат в сайта на общината.