Въпреки призива на общинското ръководство в Сопот и медийната разгласа, малко хора дойдоха на публичното обсъждане на план-сметката за 2021-ва година. Присъстваха малцина граждани, трима общински съветници от групите на БСП и Местна коалиция "Воля" и председателя на ВМРО-БНД Никола Пингелов.

Обсъждането бе водено от зам.-кмета Николай Новаков, в присъствието на главния юрист, служители от администрацията и началника на данъчната служба.

Граждани поставиха въпроси за размера на данъците в Анево и дали е вярно, че жителите на населеното място ще плащат със 100 лева повече от сопотненци. Зам.-кметът Новаков обясни, че разпространените листовки не са подписани от общината и тя не е разследващ орган кой и защо ги е разпространил. Новаков даде пример със собствения си апартамент какво ще бъде увеличението на годишна база.

"В план-сметката ясно сме заложили какви ще бъдат промилите за такса битови отпадъци. В различните категории са различни за физически и юридически лица. Ако гражданите кажат ще направим "0" лв таксите, те трябва да са наясно, че общината трябва да заплаща на община Карлово 560 000 лева за депониране и сепариране. В тази сума имаме и 155 000 лева дофинансиране. Когато някой каже, че е против нека да даде предложение от къде и какви средства да отрежем", каза зам.-кметът.

Лидерът на ВМРО-БНД Никола Пингелов попита какви са данъците и таксите в съседни общини, като община Хисаря и каза, че до 15-ти юли ще внесе писмено предложение. Новаков отговори, че не смята да гледа съседните общини, тъй като всяка община си има своите специфики и план-сметката на община Сопот е съобразена с разходите, които са заложени.

"В общината има 200 заявления за кофи. В дейност "Чистота" работят 15 души. Нека гражданите и общинските съветници да кажат ще купуваме ли кофи или няма, да съкращаваме ли хора или не", призова Новаков.

Ваня Георгиева сподели, че данъците и таксите на къщата на родителите й в Анево са високи и с предлаганото увеличение за тях ще е непосилно да си плащат задълженията.

"До момента няма внесен сигнал по вашия проблем. Ако има ще го разгледаме", коментира Новаков и допълни, че за публично обсъждане е прецедент, а целта да се проведе по-рано е, защото администрацията иска да чуе хората какво мислят за план-сметката.

В качеството си на гражданин, зам.-председателят на Общинския съвет и лидер на БСП Станислав Стоенчев попита знае ли се от общината колко са нерегламентираните сметища и какво предстои с това, което е в западната част на града. Новаков отговори, че за почистването му са необходими средства в размер на 1 млн.лева.

"РИОСВ пишат актове на кмета. Обжалва ги и като видят какви средства са заложени по план-сметката, разбират, че е непосилно. Гражданите трябва да осъзнаят, че трябват пари, за да се решат тези проблеми", посочи Новаков.

Междувременно стана ясно, че фирмата, с която общината има сключен договор за охрана, вече е подавала сигнали за нарушители, които изхвърлят отпадъци нерегламентирано. Има и глобени лица.

До две седмици кметът Деян Дойнов ще внесе докладната записка за разглеждане от постоянните комисии към местния парламент.