Съветниците в Сопот разгледаха казус за прекратяване на съсобственост на имот. Решението е било взето по-рано, но е върнато от Областна управа за преразглеждане с мотив, че не е спазен член 41 от Закона за общинската собственост.

По време на дебатите съветниците Любомир Джапаров и Анелия Бочева коментираха, че писмото на Областния управител принизява местния парламент, тъй като според него те трябва да приемат цената, която предлага лицензирания оценител.

"Приели сме десетки такива докладни. Имаме право да приемем до 10 % над предлаганата цена на оценителя", заяви Джапаров.

"Това означава ли, че от тук нататък Общинския съвет само трябва да взима решения, които да потвърждават цената на лицензираните оценители", коментира Анелия Бочева.

Зам.-кметът Николай Новаков обясни, че има още две теоретични хипотези -да се вземе решение да се възложи на друг оценител или да не се произнесе местния парламент.
В заключение съветниците взеха решение да изменят докладната в частта, която иска Областна администрация, а именно да приемат предложената цена на оценителя в размер на 7518 лв, а не тази, която е предложила общинска администрация близо 8200 лева.

"Става въпрос наистина само за 600-700 лева повече, но това е пореден прецедент, който ощетява Общината", заяви кметът Деян Дойнов.