Общинският съвет прие бюджета на община Сопот за 2019-та година. Общата рамка на бюджета е близо 9,8 млн.лева. Приходите от държавата дейности са в размер на около 5,4 млн.лева, а за местни дейности малко над 4,4 млн.лева. Част от средствата в разходната част на бюджета са 90 330 лева за културен календар, 19 200 за спортен календар и 42 000 лева за новородено дете. Сумата от 700 лева ще бъде изплащана на новородено дете съгласно приета от Общинския съвет "Методика за отпускане на еднократна парична помощ за новородено или осиновено дете на територията на общината". Кметът на Сопот Деян Дойнов коментира бюджета като една от най-важната част в управлението на общината.
По време на обсъжданията стана ясно, че през 2019-та няма да се тегли нов общински кредит. Зам.-кметът Николай Новаков каза, че общината има добър кредитен рейтинг, финансова стабилност и реалистичен бюджет. Директор дирекция "Специализирана администрация" към звено "Местни данъци и такси" Дима Ганчева посочи, че цифрите дават отговор за финансовата стабилност на общината. Директор дирекция "Бюджет и финанси" Нено Виришапков отбеляза, че при изготвянето на бюджета за тази година са били спазени всички законови изисквания.
За капиталови разходи са заложени близо 1,5 млн.лева. Бюджетът на общината бе подкрепен от всичките 16 присъстващи общински съветници. Вижте повече в репортажа: