Кметът на Община Сопот Деян Дойнов кани своите съграждани на публично обсъждане на проекта за бюджета за 2021-ва година съгласно Закона за публичните финанси. Събитието ще се проведе на 31-ви декември от 11:30 часа на площад „Иван Вазов“ в Сопот.

„Нека в последния ден от годината изпратим всичко лошо, което ни споходи и да отправим с надежда поглед към следващата година, която да ни донесе здраве и благоденствие“, призова Деян Дойнов.

Той посочи, че бюджетът на общината за следващата година може да бъде наречен „пандемичен“, отразяващ настъпилите промени в приходи, в следствие на удължените срокове за изплащане на дължимите данъци, както и намалелите постъпления от наеми.

"Тези мерки бяха крайно необходими, за да може държавата и общините да подпомогнат физическите и юридическите лица при настъпилата пандемия от COVID-19. При изготвянето на бюджета са положени усилия да се предвидят последствията от тази криза, която все още не е отминала", каза Дойнов.

Всички жители на община Сопот могат да отправят своите писмени предложения, свързани с Бюджет 2021-ва, до 28 декември в сградата на Общината или да ги изразят публично по време на обсъждането.