Сесиите на Общински съвет Сопот продължават  онлайн Проектът за дневен ред включва 10 точки, от които първата е питания и отговори от общински съветници към кмета на Общината, а последна е питания и предложения на граждани.

Директорът на ДГ "Приказен свят" Боряна Борисова ще поиска актуализация на бюджета за 2021-ва година, тъй като заради поскъпване на електроенергията се налага да бъде извършен ремонт на отоплителната инсталация. Към момента образователният процес е обезпечен, след като местната власт подкрепи закупуването на 11 климатични системи, но тенденцията е електроенергията да продължи да нараства, а разходите за горива, енергия и вода представляват около 20 % от издръжката на детското заведение.

"Ремонтът на отоплителната инсталация включва изграждане на ново топлопроводно трасе, което да захрани всички групи, кухнята, физкултурния салон, както и административната сграда. Предвижда се ремонт и на отоплителната инсталация. Към настоящия момент двата отоплителна съда са монтирани, но не се използват. Ремонтът ще повиши енергийната ефективност на детската градина", се посочва в мотивите на докладната записка.

В същото време кметът на Сопот Деян Дойнов ще докладва относно поемане на дългосрочен дълг от фонд ФЛАГ, заради наложена финансова корекция по проекта за подмяна на котлите в трите детски градини и началното училище, който бе реализиран по времето на предшественика му. Корекцията е в размер на 276 877 лева.