"Планът за интегрирано развитие е изключително важен за всяка Община. Утре ще бъде внесен и всеки, който ще се явява на избори от тук нататък ще трябва да се съобразява с него през следващите 7 години", това каза зам.-кметът на Сопот Николай Новаков след редовното заседание на местния парламент.
Съветниците приеха и отчета за изпълнението на бюджета за 2020-та година.
По време на дебатите общинският съветник Любомир Джапаров за пореден път подчерта, че в него са заложени приходи, които не са изпълнени на 100 %. "Когато изграждаме бюджета леко надценяваме приходите и разходите с оглед да предложим по - добро обслужване на гражданите, но не залагаме реални приходи. И залагаме, че ще дойдат от някакви заеми и продажби на имоти, но виждаме, че не се случват по този начин нещата. Неизпълнението е в капиталовата част. Критиката ми не е към общинска администрация, защото ние приемаме бюджета. Затова апелирам бюджетната рамка да я разработим реалистично за следващата година", каза Джапаров и добави, че дейност "Чистота" трябва да се издържа от такса "Твърди битови отпадъци", а не да се дофинансира от други дейности.
Зам.-кметът Новаков посочи, че е съгласен с предложението на Любомир Джапаров и каза, че от месеци новата план-сметка е на сайта на Общината, но няма нито едно предложение, имало е и публично обсъждане по темата.
" Ние като ръкоавдство ще предложим реален бюджет. Ние вече казахме каква трябва да бъде таксата за битови отпадъци и какво е нашето предложение за данъците", коментира Новаков.
Вижте още в интервюто: