Общински съвет Сопот проведе успешно първото си онлайн заседание. То бе свикано от председателя на местния парламент Нели Пенева. Участие взе и зам.-кмета на общината Николай Новаков.

Съветниците дадоха съгласие общината да поеме дългосрочен дълг от фонд "Флаг" в размер на близо 233 000 лева, за да бъде довършена сградата на бившето училище в Анево. Тя ще се превърне в многофункционална сграда.

По време на онлайн заседанието бе взето решение и за рефинансиране на дълга от 400 000 лева. По предложение на общинския съветник Георги Григоров бе прието допълнението, общината да извърши капиталов трансфер в размер на 100 000 лева на болницата в Сопот. Съветниците одобриха предложението на ръководството на общината, че с останалите 300 000 лева ще бъде попълнен касов разрив заради последиците от пандемията.

Общинският съветник Анелия Бочева посочи, че прогнозите в световен и национален мащаб са мрачни.
"Световната икономика ще претърпи загуби. Средствата за иновации ще бъдат пренасочени за последиците от Ковид пандемията. Предстои ни да приемем и бюджет 2021-ва. Очаквам намалени приходи от такси и наеми. Основното искане на браншовите организации е разсрочване на кредитите. С тази докладна записка се иска също това. Месечната вноска ще се намали на 7 000 лева. Сега е около 40 000 лева", каза Бочева.