Община Сопот отново трябва да тегли заем за погасяване на финансова корекция

Ръководството на Сопот отново кани гражданите на публично обсъждане, за да бъде обсъдена необходимостта от поемане на нов дълг в размер на близо 180 000 лева. Средствата са необходими за погасяване на финансова корекция по вече реализирания проект ,,Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амoртизираната водопреносна мрежа на град Сопот“. Срокът за погасяване на дълга е до 120 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Публичното обсъждане ще се проведе на 18-ти май от 17:30 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ Сопот.