Проектът за решение на общинското ръководство беше да се повиши сумата за данък сгради за физически и за юридическите лица, но да се намали такса смет за физическите лица, за сметка на увеличение за юридическите. Така сборът от общия налог за гражданите щеше да намалее, обясни в интервю за медиите зам.-кметът на Сопот Николай Новаков след извънредно заседание на местния парламент по-рано тази вечер. Той коментира още, че тази възможност вече е загубена, заради пропуснатата възможност от Общински съвет за обсъждане на докладната записка.


Докладните записки за данъците и план-сметката бяха вкарани отново на сесия, за да може съветниците да излязат с решение след като не беше постигнато необходимото изискуемо мнозинство през декември.


Зам.-кметът Николай Новаков се обърна към председателя на местния парламент Нели Пенева :

"Едва ли не станахте като Майка Тереза. Махнете, че подкрепяте местния бизнес от мотивите на докладната за данъците. Единственото е, че не е спазен срока да се гласува тази докладна до 31.12.21. Вие не подкрепяте практически хората. Становището по време на заседание на Постоянните комисии беше, че не е спазен срока за приемане на докладната за местните данъци и такси, а вие вкарвате други мотиви, които не са обсъждани и приети от съветниците", заяви Новаков.

Общинският съветник Георги Григоров от ПП ГЕРБ също се съгласи със зам.-кмета.

Местният парламент прие и промяната в разходната част на план-сметката за тази година. Средствата за чистота, сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битовите отпадъци са завишени и ще трябва да бъдат дофинансирани от други дейности на бюджета.


Становището към тази докладна не подкрепиха съветниците от групата на Любомир Джапаров.

"Ние сме против да ощетяваме хората със 100 000 лева и от общински приходи да се дофинансират дейностите за чистота, вместо да отидат за спорт, инфраструктура и др.", заяви Джапаров.

Анелия Бочева гласува въздържала се.

"Не сме съгласни да си измием ръцете, защото някой си на 21 декември миналата година не гледал, не проумял, не знаел. Пропуснахме възможността да бъдем добър стопанин на Общината. Това е измиване на съвестта ни, че не си свършихме работата както трябва през декември", посочи Бочева.