Мнозинството в местния парламент в Сопот взе решение да бъде отпуснат на болницата в града нов безлихвен заем в размер на 100 000 лева и общината да поеме дългосрочен дълг от 400 000 лева. Решението бе взето на редовно заседание на Общинския съвет, след като водещата комисията по бюджет и финанси излезе със становище.

Предложението на кмета на Сопот Деян Дойнов за поемане на дълг от половин милион лева не бе одобрено, въпреки мотивите, че има финансов разрез в бюджета на общината.

Не бе прието и предложението на четирима общински съветници да се отпусне на лечебното заведение безлихвен заем от 200 000 лева и да се поеме дълг от 300 000 лева.

Предложението бе направено от съветниците Станислав Стоенчев, д-р Пепа Попова, Марин Бодуров и Евгени Димов.

По време на дебатите общинският съветник Станислав Стоенчев каза, че правят това предложение, защото вчера по време на публичното обсъждане е било заявено, че болницата се нуждае от дофинансиране от 20 000 лева на месец, за да съществува.

" Искаме да се осигури стабилност на болницата за по-дълъг период, защото предложението на кмета е за 5 месеца. Нека бъде за 1 година. Предстои избор на нов управител, така ще има възможност да се осигури възможност и на новия управител да работи за стабилизиране на болницата по-леко за по-дълъг период", каза Стоенчев.

Зам.-кметът Николай Новаков веднага коментира, че това предложение не е разумно, тъй като и 100 000 лева няма да са достатъчни на болницата, защото в следващите дни може да тръгнат и запори от НАП. По време на дебатите за болницата имаше политически престрелки от ляво, отдясно, така и от страна на зам.-кмета, който след сесията коментира, че вероятно идват избори и поради тази причина и на местно ниво проличава плурализма, а не прагматизма в името на гражданите.

Началото на сесията също започна с разгорещени дебати относно питане на общинския съветник от БСП Станислав Стоенчев и трябва ли да бъде предоставен писмен отговор на общината.