Две докладни записки, които касаят земи, които може да станат със статут публична общинска собственост отново разпали съветниците в Сопот. Това стана по време на заседание на постоянните комисии. Вносител бе кмета на Общината Деян Дойнов.

"Не мисля, че трябва да се подарява земя просто така на някои хора. В тези трудни времена, моля подкрепете тези ДЗ. Бъдете прагматични", помоли Дойнов.


В хода на дебатите положително мнение изрази Любомир Джапаров.


" Смятам, че сме избрани да защитаваме обществения интерес, а не личния. Не бива да подаряваме земи, това че някой е ползвал известно време не означава, че не трябва да си я заплати и да влезнат пари в Общината", аргументира се Джапаров.

Съветникът Евгени Димов също сподели притеснение, че съгласно член от Закона за общинската собственост е посочено кои земи и обекти може да бъдат публична общинска собственост. Зам.-кметът Николай Новаков категорично му обясни, че не разбира от право, но казусът е разгледан от юристи и няма място за притеснение, че решението може да бъде върнато от Областна управа.

До становище на комисията така и не се стигна, защото отново не се постигна изискуемото мнозинство. Какви бяха дебатите, вижте: