Д-р Стефан Анастасов остава управител на болницата в Сопот още 60 дни. Решението бе взето на редовно заседание на местния парламент и след като зам.-кмета Николай Новаков успя да убеди д-р Анастасов да не се дерегистрира.
" Вие знаете какво е състоянието на болницата. Не съм душманин на Сопот. Имам сериозни мисли. Несериозно е да се твърди, че не съм отговорил на обаждания. Обади ми се общинския съветник Фратьо Куртев и днес съм тук", каза пред съветниците д-р Анастасов, който присъства на сесията.
Зам.-кметът Николай Новаков предложи да бъде създадена специализирана комисия към ОбС, която да подпомага управлението на здравното заведение.
Този четвъртък предстои да бъде насрочено заседание на всички постоянни комисии, на което да се обсъди какво трябва да направи местния парламент в спешен порядък и ще бъде ли насрочен нов конкурс за управител на болницата, след като на вече обявения, нямаше кандидати.
Междувременно след сесията бе дадена думата на гражданин, който заяви интерес за управлението на лечебното заведение.