"Отидох до урната с ясното съзнание, че един кмет трябва да носи цялата отговорност, която има. Надявам се повече хора да изразят правото си на глас в днешния ден, защото само това е начина да участват пряко в управлението на общината ни", каза Деян Дойнов. Той гласува в 10.30 часа в избирателна секция в НУ "Неделя Петкова".