Манол Атанасов: община Сопот се развива в правилната посока Гражданският комитет за устойчиво развитие на община Сопот счита за целесъобразно и за напълно разумно да се гласува доверие за нов четиригодишен мандат на досегашния общински кмет Веселин Личев и подкрепя кандидатурата на Николай Николов за кмет на Анево, защото в тяхно лице бе постигнато най-важното: да се подобрят визията и условията на живот в общината. Председателят на гражданския инициативен комитет Манол Атанасов съобщи на пресконференция какви проблеми предстои да бъдат разрешени и какви задачи трябва да бъдат реализирани от следващото общинско управление. Някои от тях са - финализиране на доразплащането с държавни средства по договора за изграждане на пречиствателната станция, реализиране на проектите: за всички паркове, детски и спортни площадки, за ж.к. Сарая, за централната градска част, третия етап от водния цикъл, касаещ водоизточниците, довеждащите водопроводи и пречистването на чистата вода, санирането на блоковете, реализиране на газификацията на града, укрепване на общинската болница, ускоряване на дейностите за развитие на туризма, активна позиция на общинската власт за осигуряване дългосрочното и устойчиво развитие на ВМЗ и ПГ "Ген.Вл.Заимов" и не на последно място разширяване на община Сопот с населените места на запад. Манол Атанасов и членовете на гражданския комитет Минко Караганчев, Васил Копчев, Неделчо Куртев, Христо Христов, Минчо Вълков и Стоян Голевски отчитат, че натрупания опит, включително и този от допуснатите грешки и достигнатото сработване в екипа е съществена предпоставка да бъде гласувано доверие на Веселин Личев и кандидатите за общински съветници от МК "ЗАЕДНО ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА СОПОТ И АНЕВО". Според гражданския комитет, Веселин Личев притежава качествата упоритост, работоспособност, контактност и милее за града и общината, а те са необходими за пълноценното изпълнение на отговорностите. Освен това стана ясно, че необходимостта от разширяване на общината произтича от желанието на инвеститори и нуждата да се развиват дейности не само от частен характер, но и на базата на публично частно партньорство.
КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!