Модерен Стем център “Докосни бъдещето” отвори врати в ПГ “Ген. Владимир Заимов”. Проектът бе реализиран с подкрепата на партньори, сред които е ВМЗ-Сопот.
Изпълнителният директор на ВМЗ Иван Иванов поздрави преподавателите и учениците, като подчерта, че в лицето на най-голямото държавно предприятие на военно-промишления комплекс у нас, професионалната гимназия има партньор, който със съвременни практики и програми предоставя възможността за обучение в реална работна среда, изграждане на квалифицирани кадри и бъдеща реализация.
ПГ “Владимир Заимов” обучава младите хора в две специалности – “Мехатроника” и “Измервателна и контролна техника”. Доброто партньорство е на база на въведеното дуално обучение, при което учениците работят във ВМЗ два дни в седмицата. Най-голямото държавно предприятие в системата на военно-промишления комплекс у нас целогодишно приема ученици на практика.