Семейство от Шумен направи ценно дарение в Сопот Читалище "Иван Вазов" Сопот отново бе
много приятно изненадано от семейството на Данаил Кънчев от Шумен.

След направено парично дарение преди няколко дни, синът на шуменското семейство - Виктор, лично е дошъл в подбалканския град, за да предостави чудесни книги и енциклопедии, които ще допълнят библиотечния фонд на детския отдел.